Automatyczna kontrola obchodów wartowników

Właściwa kontrola obchodów wartowników, czyli pracy wykonywanej przez pracowników ochrony fizycznej, jest kluczowa z punktu widzenia jakości usługi ochrony oraz poziomu bezpieczeństwa. W Safestar dostępne są doskonałe rozwiązania, które umożliwiają automatyczną kontrolę pracy pracowników ochrony, a także – co najważniejsze, odpowiednie raportowanie i ostrzeganie o nieprawidłowościach.

W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów należy zautomatyzować proces kontroli w taki sposób, aby system mógł automatycznie analizować czy obchody są wykonywane właściwie.

Kontrola obchodów wartowników w Safestar daje szerokie możliwości skutecznego nadzoru oraz umożliwia automatyczne generowanie raportów i alertów. Podstawą działania jest wyposażenie pracownika ochrony w urządzenie lub aplikację do kontroli obchodów. Safestar współpracuje ze znanymi na rynku urządzeniami do kontroli obchodów działającymi w oparciu o punkty kontroli RFID oraz lokalizację GPS.

Bardzo dobrym rozwiązaniem do kontroli obchodów jest bezpłatna aplikacja SafestarPatrol wykorzystująca technologię zbliżeniową NFC. Można ją zainstalować na smartfonie, który jest w posiadaniu pracownika ochrony. W ten sposób zaoszczędzimy pieniądze oraz ograniczymy ilość urządzeń będących na wyposażeniu pracownika ochrony. Dodatkowo, aplikacja posiada szereg innych funkcjonalności, które są niezwykle przydatne w świadczeniu usług ochrony fizycznej. Aplikację możesz bezpłatnie używać również w ramach bezpłatnego dostępu SafestarFree.

Kontrola wartowników będzie skuteczniejsza jeżeli przed przystąpieniem do jej konfigurowania na obiekcie wykona się następujące czynności:

  • przeprowadzenie analizy zagrożeń na obiekcie i określenie punktów newralgicznych;
  • odpytanie klienta o miejsca, które jego zdaniem powinny być kontrolowane;
  • zaplanowanie odpowiednich trasy obchodów;
  • rozlokowanie punktów kontrolnych w bezpiecznych miejscach;
  • zmierzenie czasu przejścia między punktami.

Po wykonaniu czynności „w terenie” na obiekcie, można przejść do konfiguracji obchodów w systemie. W Safestar, dzięki technologii chmurowej i dostępie przez przeglądarkę internetową, konfigurację obchodów można wykonać i od razu sprawdzić podczas pobytu na chronionym obiekcie.

Poniżej prezentujemy krótki film instruktażowy o tym, jak konfigurować automatyczną kontrolę obchodów wartowników w Safestar.

Po skonfigurowaniu obchodów należy przygotować system do generowania raportów i alertów. Jak to się robi dowiesz się w dalszej części artykułu.

Konfiguracja raportów
z obchodów

Klienci usług ochrony coraz częściej proszą o raporty z wykonywanych usług, na których widać jak pracownicy ochrony wykonują obchody. Takie gotowe raporty są dostępne
w Safestar. Można je odpowiednio skonfigurować pod swoje potrzeby, dzięki czemu istnieje możliwość wykazania się z poprawności wykonywanych obchodów i uniknięcia ewentualnych kar.

W Safestar dostępne jest wiele typów raportów, z czego w zakresie obchodów wartowników najczęściej używane są dwa:

  • raport odczytów punktów;
  • historia obiektu.

Raporty te można generować na żądanie lub ustawić okres czasu, co jaki mają się one tworzyć i wysyłać automatycznie do wskazanych osób na adres e-mail.

Konfiguracja alertów sms
i Email

Alerty to szybki sposób na natychmiastowe alarmowanie o nieprawidłowościach jakie mogą wystąpić w trakcie obchodów. Daje to możliwość błyskawicznej reakcji na wypadek niewykonywania obchodów lub wystąpienia innych zdarzeń, w tym realnych zdarzeń kryminalnych.

Dzięki odpowiednio zdefiniowanym alertom, Safestar szybko i bezpośrednio zaalarmuje osobę nadzorującą lub patrol interwencyjny o potrzebie zweryfikowania sytuacji na chronionym obiekcie.

Poniżej przedstawiamy materiał o konfiguracji alertów:

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten materiał okazał się dla Państwa pomocny. Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia on-line oraz inne artykuły dostępne na naszym blogu.

Polecamy również:

Newsletter

żebyś zawsze był na bieżąco