Co to jest zdalny dozór wideo?

Zdalny Dozór Wideo jest nową formą monitoringu wideo, która z sukcesem wchodzi na rynek ochrony. Usługa ta pojawiała się, gdyż transmisja wideo przez internet staje się coraz bardziej powszechna i tania. Praktycznie każdy może kupić niewielką kamerę IP i bez szczególnej wiedzy technicznej podłączyć ją do internetu. Można z dowolnego miejsca na świecie połączyć się z taką kamerą poprzez internet i obejrzeć obraz on-line ze swojego obiektu. Przykładem systemu, który realizuje tego typu zadania jest Safestar.

Nie jest to obecnie nic odkrywczego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku transmisji wideo przez Internet, a głównie mobilny, pojawiają się pewne ograniczenia techniczne. Istnieje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zwiększoną ilością przesyłanych danych. Pojawia się również problem przepustowości i ewentualnych limitów transferu danych.

Różnica między monitoringiem wideo CCTV a Zdalnym Dozorem Wideo

Jest pewna różnica między tzw. Zdalnym Dozorem Wideo a współczesnymi systemami CCTV czy tak zwanym monitoringiem wideo. Od strony technicznej są to praktycznie identyczne rozwiązania. Jednak fakt stosowania ich do nieco odmiennych zadań powoduje, że różnią się one istotnymi parametrami technicznymi. Klasyczne monitoring wideo CCTV nie zawsze nadają się do prostego zaimplementowania w Zdalnym Dozorze Wideo.

Systemy CCTV koncentrują się na jakości i rozdzielczości obrazu, ilości przesyłanych i rejestrowanych klatek na sekundę. Istotna jest także wielkość zarchiwizowanego materiału wideo. Są to niezwykle istotne cechy – zwłaszcza w sytuacjach, kiedy dozorowany jest duży teren, kiedy należy zidentyfikować osoby, zarejestrować materiał video pod kątem późniejszego wykorzystania lub kiedy trzeba zidentyfikować  w obrazie określone elementy.

Klasyczny monitoring wideo CCTV oczekuje wysokich parametrów technicznych kamer, np. rozdzielczość i duża ilość klatek. Powodują one, że przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym wymaga połączeń o odpowiednio wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnieniach w transmisji. Przy założeniu, że w takim systemie może jednocześnie funkcjonować wiele kamer, zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne (internet) może być olbrzymie. Dlatego też stosuje się tu wyłącznie tzw. sieci lokalne, wykonane w obrębie jednego obiektu lub terenu. Ewentualne przesyłanie obrazów w oryginalnej jakości na większe odległości wymaga budowy dedykowanych łącz, zwykle światłowodowych. Dlatego też, w tym miejscu pojawia się nowa forma monitoringu wideo jaką jest Zdalny Dozór Wideo.

Do czego wykorzystuje się Zdalny Dozór Wideo

Zadania dla Zdalnego Dozoru Wideo są odmienne od tych stawianych systemom CCTV. Istotą ZDW jest szybkie przesłanie obrazu na dużą odległość, z wykorzystaniem dostępnych sieci. Obraz nie musi być wysokiej rozdzielczości, gdyż ma on jedynie dostarczyć ogólnej informacji o sytuacji w monitorowanym obiekcie. Często, aby przesłać wideo lub wręcz pojedyncze zdjęcia, wykorzystywana jest sieć GSM.

W ramach Zdalnego Dozoru Wideo, można realizować dwie główne usługi:

  • wideo weryfikacja alarmów – do celów operacyjnych
  • wideo obchody – do celów prewencyjnych

Dla usług monitorowania ważne jest aby można było zdecydować o właściwej reakcji. Wideo-weryfikacja pozwala na ograniczenie kosztów związanych z obsługą tzw. fałszywych alarmów. Dając podgląd na sytuację na obiekcie wideo-weryfikacja pozwala również na lepsze kierowanie ewentualną interwencją. Rozwiązanie to, może także służyć bezpośrednio klientom, zapewniając im zdalny dostęp do obrazu z kamer.

Wideo obchody to działanie prewencyjne które może skutecznie zastąpić pracownika ochrony, który dotychczas takie obchody wykonywał osobiście na obiekcie. Dzięki rozwiązaniom systemowym, można regularnie obserwować obraz z kamer i sprawować precyzyjna kontrolę wykonując określone procedury kontrolne. Niezwykle ważnym i pożytecznym elementem jest możliwość szerokiego raportowania i sygnalizowanie problemów w czasie rzeczywistym.

Sprawdź i wypróbuj bezpłatnie jak działają profesjonalne wideo obchody. Skorzystaj z bezpłatnego dostępu SafestarFree.

Warto zaznaczyć, że klienci posiadający klasyczny monitoring wideo CCTV, nie zawsze muszą instalować dodatkowe kamery dla Zdalnego Dozoru Wideo.  Konfiguracja obecnie stosowanych kamer i rejestratorów (DVR) pozwala na udostępnienie dodatkowego strumienia video. Strumień ten, o odpowiednio mniejszej jakości, dobrze przesyła się do Alarmowego Centrum Odbiorczego.

Zdalny Dozór Wideo nie tylko do ochrony

ZDW można wykorzystywać do innych zadań. Często jest to kontrola przestrzegania procedur i standardów przez pracowników klienta. Sprawdzanie czy drogi ewakuacyjne nie są zastawione czy kontrola ubioru pracowników to coraz bardziej typowe zadania. Ten temat szerzej opiszemy w kolejnym artykule.

Newsletter

żebyś zawsze był na bieżąco